Polystyren Bachl

Pěnový polystyren vyráběný firmou BACHL spol.s r.o. je samozhášivý (pomocí retardéru hoření hexabromcyklododekan HBCD). Přítomnost retardéru hoření nevyžaduje stanovení pravidel bezpečného použití a jeho technické parametry jsou dodávány v písemné formě na vyžádání.